dr Bolesław A. Dùllek

Dr Bolesław A. Dùllek jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach(prawo kanoniczne małżeńskie materialne), Wydziału Prawa Kanonicznego (prawo kanoniczne małżeńskie materialne), oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (prawo kanoniczne małżeńskie materialne i procesowe).

Aktualnie przygotowuje pracę magisterską z prawa państwowego (prawo dyplomatyczne i konsularne).

Był wielokrotnie nagradzany stypendiami naukowymi w tym dwukrotnie stypendium Rektora.

Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa kanonicznego oraz prelegentem na licznych sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych. Niejednokrotnie był również organizatorem tego typu wydarzeń.

W latach 2013-2015 był członkiem, a następnie w latach 2015-2018 przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 2016 r. uczestniczył w wyjeździe naukowym do Watykanu, gdzie zaznajomił się z pracą Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae), Trybunału Roty Rzymskiej (Tribunal Rotae Romanae), Kongregacji Nauki Wiary (Congregatio pro Doctrina Fidei) oraz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Congregatio de Causis Sanctorum).

Jest wpisany na listę adwokatów stałych przy Sądzie Metropolitalnym w Katowicach, Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej oraz Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie. Ponadto stale współpracuje z Sądem Diecezjalnym w Tarnowie oraz Sądem Metropolitalnym w Krakowie.

W pozostałych diecezjach w Polsce i na świecie ma możliwość reprezentowania stron w charakterze adwokata ad causam (dopuszczonego do konkretnej sprawy).

Jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Consociatio Iuris Canonici Polonorum), a także Korpusu Adwokatów Kościelnych, tj. Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych w Polsce. Jest ekspertem portalu internetowego Infor, będącego wydawcą Dziennika Gazety Prawnej.

10 stycznia 2020 r. był nominowany przez Kapitułę Redakcji "Dziennika Zachodniego" do tytułu "Osobowość Roku 2019".

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wysłania kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz prawo do wykonywania zawodu.

Mecenas, za polskimi sądami biskupimi, przestrzega P.T. Klientów przed korzystaniem z usług osób lub kancelarii kanonicznych i kanoniczno – prawnych nie posiadających wymaganych uprawnień i doświadczenia. Dla Państwa bezpieczeństwa i uzyskania fachowej porady zaleca się zawsze żądać od osób oferujących pomoc z zakresu prawa kanonicznego przedłożenia dokumentów, w tym także dekretów arcybiskupów lub biskupów, świadczących o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Wybrane publikacje naukowe Mecenasa Dùllka

Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce do końca XIX wieku, „Teologia Młodych” 2 (2013), s. 62-68.

Międzynarodowa Konferencja Kanonistyczna „Kobieta w Kościele w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego »Mulieris dignitatem«” (sprawozdanie), „Teologia Młodych” 2 (2013), s. 122-124.

Rozwój kanonicznej instytucji zapowiedzi małżeńskich w Polsce od XX wieku, „Teologia Młodych” 3 (2014), s. 17-27.

Zapowiedzi małżeństw osób o różnej przynależności kościelnej, „Prawo Kanoniczne” 58 (2015), s. 47-56.

O możliwości sprawowania przez wiernych świeckich urzędów w trybunałach kościelnych I instancji, według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r. Studium komparatystyczne, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, t. I/1, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2015, s. 37-41.

Czy nauczać prawa kanonicznego? Zarys historii nauki prawa kanonicznego w Polsce do połowy XIV wieku, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, t. I/1, red. J. Nyćkowiak, Poznań 2015, s. 42-45.

Czy mogę zostać rodzicem chrzestnym?, „Spotkania. Chorzowski Przegląd Parafialny” 6 (9) (2015), s. 20.

Czy Proboszcz może odmówić udzielenia chrztu?, „Spotkania. Chorzowski Przegląd Parafialny” 7-8 (10-11) (2015), s. 19.

Czy ojciec może udzielić chrztu?, „Spotkania. Chorzowski Przegląd Parafialny” 9 (12) (2015), s. 28.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro" (sprawozdanie), „Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego” 21 (2015), s. 204-207 .

Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa” (sprawozdanie), „Prawo Kanoniczne” 59/1 (2016), s. 199-200.

Przestrzenie badawcze młodych polskich kanonistów, [w:] Przestrzenie Badawcze Młodych Naukowców. Inspiracje – Innowacje – Wdrożenia, red. R. Tabaszewski, K. Sawicki, A. Błachut, Lublin 2016, s. 115-123.

Zapowiedzi małżeńskie. Uwagi »de lege lata« na podstawie badań ankietowych [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, t. , red. J. Leśny, Poznań 2016, s. 30-36.

Zapowiedzi małżeńskie. Studium traduktologiczno-semantyczne [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, t. , red. J. Leśny, Poznań 2016, s. 37-42.

Uzyskanie odpustu zupełnego za publiczne odmówienie hymnu „Te Deum laudamus” w warunkach Górnego Śląska, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 50,1 (2017), s. 175-182.

Wokandy polskich sądów kościelnych, [w:] Badania Inspirowane Chrześcijaństwem, red. B. Żmuda-Frydrychowska, B.A. Dùllek, S. Tokarz, Kraków 2017, s. 109-122.

Katolickie wychowanie dzieci w świetle prawa kanonicznego [w:] Pedagogika katolicka. Założenia i realizacja, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2017, s. 15-30.

Odwiedziny duszpasterskie (kan. 529§1). Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda (aspekt czasowy) [w:] Charakterystyka wybranych aspektów badawczych w teorii i praktyce, red. J. Nowakowska-Grunt, L. Shulgina, Katowice 2017, s. 139-144.

Aspekt finansowy odwiedzin duszpasterskich (kan. 529§1). Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda [w:] Charakterystyka wybranych aspektów badawczych w teorii i praktyce, red. J. Nowakowska-Grunt, L. Shulgina, Katowice 2017, s. 145-150.

Ewolucja przepisów dotyczących stwierdzenia kanonicznej zdolności stron do zawarcia małżeństwa [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Poznań 2018, s. 15-20.

Sprawy o orzeczenie nieważności małżeństwa w Polsce w latach 1984-2015 w ujęciu statystycznym [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Poznań 2018, s. 7-14.
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
dr Bolesław A. Dùllek


(+48) 511 324 109

kontakt@cancellariacanonica.pl

NIP 6431737843
NIP EU PL6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
BLIK: (+48) 511 324 109
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Katowice, Bielsko-Biała, Gniezno, Tarnów, Kraków, Warszawa i inne zgodnie z potrzebą oraz wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest zdalne zawiązanie współpracy, bez konieczności osobistego kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej i Poczty Polskiej).

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies i akceptujesz naszą politykę prywatności.

ROZUMIEM