Mgr lic. kan. Bolesław A. Dùllek

Mgr lic. kan. Bolesław A. Dùllek jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego. Był wielokrotnie nagradzany stypendiami naukowymi w tym dwukrotnie stypendium Rektora. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa kanonicznego oraz prelegentem na licznych sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych. Niejednokrotnie był również organizatorem tego typu wydarzeń.
Od kilku lat jest przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestniczył w wyjeździe naukowym do Watykanu, gdzie zaznajomił się z pracą Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej (Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae), Trybunału Roty Rzymskiej (Tribunal Rotae Romanae), Kongregacji Nauki Wiary (Congregatio pro Doctrina Fidei) oraz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (Congregatio de Causis Sanctorum).
Jest wpisany na listę adwokatów stałych przy Sądzie Metropolitalnym w Katowicach oraz Sądzie Biskupim w Bielsku-Białej.
W pozostałych diecezjach w Polsce i na świecie ma możliwość reprezentowania stron w charakterze adwokata ad causam (dopuszczonego do konkretnej sprawy). Jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (Consociatio Iuris Canonici Polonorum).

Prywatnie z zamiłowania jest muzykiem – czynnym organistą, a hobbystycznie historykiem – genealogiem i numizmatykiem.

Istnieje możliwość wysłania, na życzenie petenta, dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz prawo do wykonywania zawodu.

Mecenas, za polskimi sądami biskupimi, przestrzega P.T. Petentów przed korzystaniem z usług osób lub pseudo kancelarii kanonicznych i kanoniczno – prawnych ogłaszających się w Internecie lub prasie, a nie posiadających wymaganych uprawnień i doświadczenia. Dla Państwa bezpieczeństwa i uzyskania fachowej porady zaleca się zawsze żądać od osób oferujących pomoc z zakresu prawa kanonicznego przedłożenia dokumentów, w tym także dekretów arcybiskupów lub biskupów, świadczących o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach.
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
Bolesław A. Dùllek
Cancellaria Canonica


(+48) 511 324 109 kontakt@cancellariacanonica.pl NIP 6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.