Ochrona danych osobowych

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Kanoniczna Bolesław Dullek Cancellaria Canonica z siedzibą w Chorzowie, NIP: 6431737843, REGON: 380350116, tel. 511 324 109, e-mail kontakt@cancellariacanonica.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Petenta usługi prawnej, a w przypadku podpisania umowy prowadzenia sprawy objętej umową.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ściśle uzależniony od okoliczności powierzonej sprawy.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz te, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, księgowość, instytucje kościelne przed którymi będzie prowadzona sprawa itp.)

6. W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (kan. 1643 Kodeksu Prawa Kanonicznego) nigdy nie przechodzą w stan rzeczy osądzonej sprawy dotyczące stanu osób, dane osobowe będą przechowywane do śmierci Petenta, albo zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego zgodnie z wymogami prawa Kościoła katolickiego (małżeństwa kanonicznego). Petent może wnieść o usunięcie, ograniczenie przetwarzanych danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W przypadku podpisania umowy: w takim wypadku umowa między Stronami zostaje natychmiastowo zerwana przez Zleceniodawcę.

7. Petent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek zawarcia umowy i udzielenia usługi prawnej Petentowi.

9. Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, zaś dane Petenta nie są profilowane.

10. W każdej chwili Petentowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku podpisania umowy wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę.

11. Zwraca się uwagę na to, że w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych szereg obowiązków informacyjnych zostaje wyłączonych.
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
Bolesław A. Dùllek
Cancellaria Canonica


(+48) 511 324 109 kontakt@cancellariacanonica.pl NIP 6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek-Piątek 9.00-17.00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.