13.01.2024

Akt ślubu kościelnego

Akta ślubu kościelnego, a w zasadzie świadectwo takiego ślubu, to dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa przez strony. Jest to jeden z dokumentów, które obligatoryjnie należy załączyć do skargi powodowej, czyli pozwu rozpoczynającego proces zmierzający do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Akta świeckie a kościelne

Świadectwo ślubu kościelnego należy odróżnić od aktu zawarcia małżeństwa. Pierwszy z tych dokumentów możemy pozyskać w parafii, w której zostało zawarte małżeństwo. Pierwszy dokument ma zatem charakter kościelny. Drugi jest do uzyskania w urzędzie stanu cywilnego – ten ma charakter świecki, czyli cywilny.

Akta a rozwody

W przypadku rozwodu cywilnego (świeckiego), który toczy się przed sądem powszechnym (świeckim), a w praktyce przed Sądem Okręgowym, do pozwu rozwodowego należy załączyć odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego. Jak już wspomniano, znajdziemy go w aktach stanu cywilnego. Odpis aktu zawarcia małżeństwa jest dziś wydawany na ogół od ręki, choć urząd stanu cywilnego ma na jego wydanie 30 dni. Koszt odpisu skróconego to 22, a zupełnego to 33 zł.

W przypadku procesu zmierzającego do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, który toczy się przed sądem kościelnym (duchownym), do pozwu rozwodowego (skargi powodowej) należy załączyć świadectwo zawarcie małżeństwa kościelnego.

Urząd stanu cywilnego

W aktach stanu cywilnego przechowywanych w urzędzie stanu cywilnego i będących pod pieczą kierownika urzędu stanu cywilnego znajdują się informacje dotyczące naszego urodzenia, potwierdzające zawarcie małżeństwa oraz śmierci.

Okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Przed zawarciem małżeństwa, narzeczeni muszą się udać do urzędu stanu cywilnego i porozmawiać z kierownika urzędu stanu cywilnego. Podczas rozmowy powinien on ustalić danych niezbędnych do zawarcia małżeństwa i wypytać na okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po takiej rozmowie, jeśli małżeństwo ma zostać zawarte w formie wyznaniowej, kierownika urzędu stanu cywilnego wyda zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z tym to zaświadczeniem narzeczeni powinni się udać do proboszcza parafii, w której chcą zawrzeć małżeństwo. Wśród okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa należy wymienić na przykład pokrewieństwo, wiek, czy istnienie innego związku małżeńskiego. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest konieczne i bez niego zawarcie małżeństwa nie jest możliwe. Okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nie jest wiele, zatem uzyskanie stosownego zaświadczenia od kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest problematyczne. Kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić wydania odpowiedniego zaświadczenia tylko w uzasadnionych przypadkach. Powinien wtedy wydać pisemną odmowę dokonania czynności, od której będzie można się odwołać. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy jednak nie zachodzi brak okoliczności wyłączających zawarcie – takie okoliczności przedstawione kierownikowi zachodzą.

Po zawarciu małżeństwa

Po zawarciu małżeństwa małżonkowie mogą uzyskać odpis aktu małżeństwa. Podstawową okoliczności potwierdzaną przez taki akt, jest okoliczność zawarcia małżeństwa. Jednocześnie jest to dokument potwierdzający zachodzenie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do ponownego zawarcia małżeństwa nie może dojść (przeszkoda bigamii).

Skąd wziąć odpis aktach stanu cywilnego

Akt zawarcia małżeństwa sporządza kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce jego zawarcia. Jednak odpis takiego aktu można uzyskać bez względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego.

Akt potwierdzający fakt zawarcia małżeństwa możemy uzyskać z dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Kierownik urzędu stanu cywilnego po wniesieniu przez nas odpowiedniej opłaty ma obowiązek nam go wydać. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może nam odmówić prawidłowo zawnioskowanego i opłaconego aktu małżeństwa.

Kiedy potrzebny jest akt małżeństwa

Co do zasady aktu małżeństwa będziemy potrzebować wyłącznie w przypadku procesu rozwodowego. Akt małżeństwa nie jest, na ogół, potrzebny do załatwiania innych kwestii. Od tej reguły są oczywiście wyjątki.

Stąd też niektórzy w całym swoim życiu ani razu nie będą potrzebować aktu małżeństwa.

Co zawiera akt małżeństwa

W odpisie aktu małżeństwa znajdują się informacje na temat osób małżonków, ich rodziców, świadków zawarcia małżeństwa. W przypadku odpisu zupełnego znajdą się tam również informacje o rozwodzie czy to, że miało miejsce stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (nieważność małżeństwa cywilnego). Oczywiście stwierdzenie nieistnienia małżeństwa to rzadkość. Niektóre z tych informacji zawiera także odpis aktu urodzenia (fakt zawarcia małżeństwa). Odpis aktu urodzenia uzyskuje się tak jak odpis aktu małżeństwa.

Sporządzenie aktu małżeństwa należy do kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego. Oczywiście na ogół nie robi on tego sam, lecz za pośrednictwem oddelegowanych do tego pracowników urzędu stanu cywilnego.

AUTOR:  dr Bolesław A. Dùllek
POLECANE POSTY
12.01.2024
Co kupić na 50-lecie kapłaństwa
więcej
10.01.2024
Chorobliwa skłonność do opowiadania kłamstw (kłamstwo patologiczne) a nieważność małżeństwa
więcej
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
dr Bolesław A. Dùllek


(+48) 511 324 109

kontakt@cancellariacanonica.pl

NIP 6431737843
NIP EU PL6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
BLIK: (+48) 511 324 109
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Katowice, Bielsko-Biała, Gniezno, Tarnów, Kraków, Warszawa i inne zgodnie z potrzebą oraz wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest zdalne zawiązanie współpracy, bez konieczności osobistego kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej i Poczty Polskiej).

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.