17.12.2023

Sąd duchowny

Sąd kościelny – czym jest a czym nie jest

Sąd kościelny to nie sąd państwowy. W Sądach kościelnych prowadzi się przede wszystkim sprawy małżeńskie, ale nie prowadzi się spraw rozwodowych. Sprawy rozwodowe należą do kompetencji sądów państwowych. Każda diecezja w Polsce ma swój sąd. Sąd ten jest różnie nazywany: sąd kościelny, sąd duchowy, sąd duchowny, sąd diecezjalny, sąd archidiecezjalny, sąd biskupi, sąd arcybiskupi, sąd metropolitalny.

Czasami zamiast sądu mamy do czynienia z trybunałami, ale to nie zmienia kompetencji tej instytucji – sąd to to samo co trybunał.

I tak możemy się spotkać z następującymi określeniami: trybunał kościelny, trybunał duchowny, trybunał duchowy, trybunał diecezjalny, trybunał archidiecezjalny, trybunał biskupi, trybunał arcybiskupi, czy trybunał metropolitalny.

W którym sądzie kościelnym mogę wszcząć swój proces?

Panuje przekonanie, zgodnie z którym proces mający na celu stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego powinien być prowadzony w sądzie diecezji na terenie której ów małżeństwo zostało zawarte. Jest to jednak przekonanie częściowo błędne.

Do reformy prawa procesowego przeprowadzonej przez papieża Franciszka w 2015 r. sprawa mogła się toczyć wyłącznie w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej, a jedynie wyjątkowo i za zezwoleniem strony pozwanej w innym sądzie. Dziś, kiedy reforma franciszkańska na dobre się już przyjęła w praktyce sądowej, strona powodowa, bez uprzedniego uzyskiwania zgody strony pozwanej, ma możliwość wyboru jednego z czterech sądów właściwych.

Pierwszym sądem jest, tak jak to było do 2015 r., sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. Zwracam jednak uwagę, że chodzi o miejsce faktycznego zamieszkania a nie formalnego zameldowania.

Drugim sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony powodowej. Podobnie jak w poprzednim przypadku należy mieć na myśli miejsce faktycznego zamieszkania, a nie formalnego zameldowania.

Trzecim sądem, jest sąd właściwy ze względu na miejsce zawarcia związku małżeńskiego – stronom bardzo często wydaje się, że jest to jedyny sąd właściwy, ale jak zostało to już ukazane, jest to tylko częściowa prawda.

Czwartym i ostatnim sądem jest sąd właściwy ze względu na miejsce, w którym przyjdzie zbierać większość dowodów, a więc w praktyce procesów małżeńskich, sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania większości świadków.

Zdarza się, że wszystkie cztery sądy są ze sobą tożsame i tak na prawdę strona powodowa nie ma faktycznego wyboru miejsca prowadzenia swojej sprawy. Gdy jednak taki wybór jest, decydując się na prowadzenie sprawy w konkretnym sądzie, warto zwrócić uwagę na wysokość taksy procesowej, czas trwania procesu, a także na odsetek spraw, które kończą się w tymże sądzie wyrokiem stwierdzającym nieważność małżeństwa.

Sądy kościelne w Polsce – lista

Archidiecezja Białostocka

 • Siedziba Archidiecezji: Białystok
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Białostocki
 • Sąd apelacyjny: Łomża

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Siedziba Diecezji: Bielsko-Biała
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Bielsku-Białej
 • Sąd apelacyjny: Kraków

Diecezja Bydgoska

 • Siedziba Diecezji: Bydgoszcz
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej
 • Sąd apelacyjny: Gniezno

Archidiecezja Częstochowska

 • Siedziba Archidiecezji: Częstochowa
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny w Częstochowie
 • Sąd apelacyjny: Kraków

Diecezja Drohiczyńska

 • Siedziba Diecezji: Drohiczyn
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Drohiczynie
 • Sąd apelacyjny: Białystok

Diecezja Elbląska

 • Siedziba Diecezji: Elbląg
 • Nazwa sądu: Sąd Diecezjalny w Elblągu
 • Sąd apelacyjny: Olsztyn

Diecezja Ełcka

 • Siedziba Diecezji: Ełk
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej
 • Sąd apelacyjny: Olsztyn

Archidiecezja Gdańska

 • Siedziba Archidiecezji: Gdańsk
 • Nazwa sądu: Gdański Trybunał Metropolitalny
 • Sąd apelacyjny: Olsztyn

Diecezja Gliwicka

 • Siedziba Diecezji: Gliwice
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej
 • Sąd apelacyjny: Katowice

Archidiecezja Gnieźnieńska

 • Siedziba Archidiecezji: Gniezno
 • Nazwa sądu: Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Diecezja Kaliska

 • Siedziba Diecezji: Kalisz
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Kaliszu
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Archidiecezja Katowicka

 • Siedziba Archidiecezji: Katowice
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny w Katowicach
 • Sąd apelacyjny: Kraków

Diecezja Kielecka

 • Siedziba Diecezji: Kielce
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Kielcach
 • Sąd apelacyjny: Kraków

Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska

 • Siedziba Diecezji: Koszalin / Kołobrzeg
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Koszalinie
 • Sąd apelacyjny: Szczecin

Archidiecezja Krakowska

 • Siedziba Archidiecezji: Kraków
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny w Krakowie
 • Sąd apelacyjny: Katowice

Diecezja Legnicka

 • Siedziba Diecezji: Legnica
 • Nazwa sądu: Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
 • Sąd apelacyjny: Wrocław

Archidiecezja Lubelska

 • Siedziba Archidiecezji: Lublin
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Lubelski
 • Sąd apelacyjny: Warszawa

Diecezja Łomżyńska

 • Siedziba Diecezji: Łomża
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Łomży
 • Sąd apelacyjny: Białystok

Diecezja Łowicka

 • Siedziba Diecezji: Łowicz
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Łowiczu
 • Sąd apelacyjny: Łódź

Archidiecezja Łódzka

 • Siedziba Archidiecezji: Łódź
 • Nazwa sądu: Trybunał Metropolitalny Łódzki
 • Sąd apelacyjny: Warszawa

Archidiecezja Warmińska

 • Siedziba Archidiecezji: Olsztyn
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk

Diecezja Opolska

 • Siedziba Diecezji: Opole
 • Nazwa sądu: Sąd Diecezji Opolskiej
 • Sąd apelacyjny: Katowice

Diecezja Pelplińska

 • Siedziba Diecezji: Pelplin
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk

Diecezja Płocka

 • Siedziba Diecezji: Płock
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Płocki
 • Sąd apelacyjny: Warszawa

Archidiecezja Poznańska

 • Siedziba Archidiecezji: Poznań
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu
 • Sąd apelacyjny: Warszawa

Archidiecezja Przemyska

 • Siedziba Archidiecezji: Przemyśl
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny w Przemyślu
 • Sąd apelacyjny: Lublin

Diecezja Radomska

 • Siedziba Diecezji: Radom
 • Nazwa sądu: Sąd Kościelny w Radomiu
 • Sąd apelacyjny: Warszawa

Diecezja Rzeszowska

 • Siedziba Diecezji: Rzeszów
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Rzeszowie
 • Sąd apelacyjny: Przemyśl

Diecezja Sandomierska

 • Siedziba Diecezji: Sandomierz
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Sandomierzu
 • Sąd apelacyjny: Lublin

Diecezja Siedlecka

 • Siedziba Diecezji: Siedlce
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Siedlecki
 • Sąd apelacyjny: Lublin

Diecezja Sosnowiecka

 • Siedziba Diecezji: Sosnowiec
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Sosnowieckiej
 • Sąd apelacyjny: Częstochowa

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 • Siedziba Archidiecezji: Szczecin / Kamień Pomorski
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Diecezja Świdnicka

 • Siedziba Diecezji: Świdnica
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi w Świdnicy
 • Sąd apelacyjny: Wrocław

Diecezja Tarnowska

 • Siedziba Diecezji: Tarnów
 • Nazwa sądu: Sąd Diecezjalny w Tarnowie
 • Sąd apelacyjny: Kraków

Diecezja Toruńska

 • Siedziba Diecezji: Toruń
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk

Archidiecezja Warszawska

 • Siedziba Archidiecezji: Warszawa
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Warszawski
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Diecezja Warszawsko-Praska

 • Siedziba Diecezji: Warszawa
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Warszawski
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Diecezja Włocławska

 • Siedziba Diecezji: Włocławek
 • Nazwa sądu: Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej
 • Sąd apelacyjny: Gniezno

Archidiecezja Wrocławska

 • Siedziba Archidiecezji: Wrocław
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Kościelny we Wrocławiu
 • Sąd apelacyjny: Poznań

Diecezja Zamojsko – Lubaczowska

 • Siedziba Diecezji: Zamość / Lubaczów
 • Nazwa sądu: Sąd Biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 • Sąd apelacyjny: Przemyśl

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

 • Siedziba Diecezji: Zielona Góra / Gorzów Wielkopolski
 • Nazwa sądu: Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 • Sąd apelacyjny: Szczecin

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

 • Siedziba Ordynariatu: Warszawa
 • Nazwa sądu: Sąd Metropolitalny Warszawski
 • Sąd apelacyjny: Gniezno

Eparchia Wrocławsko – Koszalińska

 • Siedziba Eparchii: Wrocław
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk

Eparchia Olsztyńsko – Gdańska

 • Siedziba Eparchii: Olsztyn
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk

Archidiecezja Przemysko-Warszawska

 • Siedziba Archidiecezja: Przemyśl
 • Nazwa sądu: Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
 • Sąd apelacyjny: Gdańsk
AUTOR:  dr Bolesław A. Dùllek
POLECANE POSTY
08.01.2024
Statystyka sądów kościelnych w Polsce
więcej
07.01.2024
Jakie mam szanse na rozwód kościelny
więcej
06.01.2024
Jakie mam szanse na proces skrócony
więcej
04.01.2024
Jak uzyskać rozwód kościelny krok po kroku
więcej
Roma locuta, causa finita
Rzym przemówił, sprawa rozstrzygnięta

Augustinus Hipponensis, Sermo 131.10

Matrimonium facit partium consensus
Małżeństwo stwarza zgoda stron

can. 1057 § 1 CIC

Matrimonium gaudet favore iuris
Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa

can. 1060 CIC

Salus animarum in Ecclesia suprema lex esto
Zbawienie dusz niech będzie w Kościele najwyższym prawem

can. 1752 CIC

Zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

Kancelaria Kanoniczna
dr Bolesław A. Dùllek


(+48) 511 324 109

kontakt@cancellariacanonica.pl

NIP 6431737843
NIP EU PL6431737843
REGON 380350116

Numer rachunku bankowego:
59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
BLIK: (+48) 511 324 109
Numer rachunku IBAN:
PL59 1140 2004 0000 3102 7769 1143
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.


Godziny otwarcia Kancelarii:

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00 Na życzenie Klienta godziny konsultacji mogą być ustalane indywidualnie, niezależnie od godzin pracy Kancelarii.

Katowice, Bielsko-Biała, Gniezno, Tarnów, Kraków, Warszawa i inne zgodnie z potrzebą oraz wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Możliwe jest zdalne zawiązanie współpracy, bez konieczności osobistego kontaktu (za pośrednictwem poczty elektronicznej i Poczty Polskiej).

Napisz wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się tutaj.
WYŚLIJ
Uzupełnij pola formularza.